Dzisiejsze środki transportu

Dzisiejsze środki transportu

Środkami transportu nazywamy maszyny lub także istoty żywe (np.zwierzęta), dzięki którym mamy możliwość przemieszczania różnych ładunków lub ludzi. Możemy podzielić je na środki transportu dalekiego bądź bliskiego. Różnią się one tym, że środki transportu bliskiego funkcjonują jedynie w obrębie jakiegoś obiektu, czyli na przykład maszyny takie jak dźwigi, wózki widłowe, pracujące w obrębie magazynu, a środki transportu dalekiego to takie, które wykorzystywane są w transporcie towarów na większe odległości, czyli na przykład samochody, samoloty, pociągi. W dzisiejszym świecie najbardziej rozpowszechnionymi środkami transportu są samochody.

Prawie w każdej rodzinie jest choć jeden samochód. Dawniej jednak było inaczej ze względu na wysoki koszt produkcji tego środku transportu, co przekładało się również na wysoki koszt samego samochodu. Dlatego też dawniej tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na taki luksus. Pozostali zaś najczęściej korzystali z linii kolejowych. Koleją także transportowane były na przykład zasoby naturalne, maszyny i innego rodzaju towary. Transport nie był jeszcze tak rozwinięty jak dzisiaj. Transport drogą lądową lub wodną znany był już ludziom pierwotnym, jednak transport z wykorzystaniem linii lotniczych już nie.

Podobne artykuły
Dermatologia od podstaw

Dermatologia od podstaw

Oczywiście wszystko należy rozpocząć w ogóle od zaznaczenia czym jest dermatologia. Określa ...
Jak zadbać o stoły w naszych domach?

Jak zadbać o stoły w naszych domach?

Gdy kupujemy do naszych domów i mieszkań meble, mamy nadzieje, że będą nam one służyły jak ...
Organizowanie wycieczek zagranicznych

Organizowanie wycieczek zagranicznych

Moja firma zajmuje się organizowaniem wycieczek zagranicznych. Jak wiadomo, nie znając języka oraz ...